CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

  Bỏ qua danh mục khoá học
  Bỏ qua các khoá học hiện có

  Các khoá học hiện có

  Thông tin khoá học Ôn thi đầu vào tiếng Anh

  Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, TH văn phòng

   Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:

  • Kiến thức tổng quát về quá trình phân tích và thiết kế HTTT theo cách tiếp cận hướng đối tượng trong quá trình sản xuất phần mềm.
  • Kiến thức về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML).
  • Kiến thức vể phân tích, thiết kế hệ thống theo mô hình use case, từ  đặc tả use case, đến lược đồ  tuần tự và lược đồ lớp thiết kế.

  Môn học sẽ được dẫn dắt từ bước xác định yêu cầu của khách hàng, phân tích hệ thống đến thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống thông tin mới. 

  Cung cấp thông tin, kiến thức chung về Thương mại điện tử

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT), đặc biệt là các mô hình kinh doanh điện tử, các phần mềm hỗ trợ triển khai TMĐT, một số hiểu biết về thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới. Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống Thương mại điện tử.


  Bỏ qua khoá học