Đào tạo các chuyên mục liên quan đến lĩnh vực Thương mại điện tử

- Tổng quan TMDT

- Marketing online

- SEO WEB

 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT), đặc biệt là các mô hình kinh doanh điện tử, các phần mềm hỗ trợ triển khai TMĐT, một số hiểu biết về thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới. Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống Thương mại điện tử.